top of page

להיפתח לפוטנציאל של כל – קולנו

בדרכי בסדנאות ובמפגשים האישיים פגשתי אנשים רבים שיש להם תפיסות ואמירות שונות על הקול שלהם. משפטים כמו "אני, אין לי קול", עדיף שמישהו אחר ישיר, אני רק במקלחת, ועוד.


בסדנאות ובמפגשים אני מביאה כלים שיאפשרו לנו להשמיע את קולנו בחופש, לשחק איתו ולהיות יצירתיים. דרך נשימה, תנועה, שחרור קולי, שחרור רגשי, ידע של צלילים מרפאים ותרבויות עתיקות נצא למסע על מנת לתת את המרחב והמקום לקול שלנו, המחובר, האותנטי, החופשי.


כשאנחנו מסתכלים על התרבויות השבטיות אנחנו רואים כמה שהשירה הייתה חלק מהיומויום ומעגלי החיים. אין מילה שאומרת "זייפת". יש פשוט - לשיר. והיה לזה כוח עצום.


בשבילי שירה היא כוח חיים, מרפא ומניע. המסע התהליכי בסדנת "בקול שלם" מזמין אותנו לתת לקול לנבוע ולזרום מעבר לסלעים של העבר, לגלות את קולנו, לחוות אותו, להביא חופש לביטוי (מביטול עצמי לביטוי עצמי) - ולפגוש את עצמנו ואת האחרים ממקום משחק, מתנסה ומעורר חיים. ברוכים הבאים למסעות בקול, מחכה להיפגש!

// מסעות בקול //

מסעות בקול ● להיפתח לפוטנציאל של כל – קולנו
bottom of page